17588
HongliYu

@HongliYu // Berlin

View on GitHub

DPArrowMenu screenshot

DPArrowMenu

Click the button in any position, show a list of menu

Learn More Open in Xcode
DPColorfulTags-Swift screenshot

DPColorfulTags-Swift

Random colorful tags in UITableView

Learn More Open in Xcode
DPEdgeMenu-Swift screenshot

DPEdgeMenu-Swift

simple menu appear from four directions of screen edge

Learn More Open in Xcode
DPSlideMenuKit-Swift screenshot

DPSlideMenuKit-Swift

Simple slide menu kit with different colors. Just like Slack!

Learn More Open in Xcode
DPDraggableButton-Swift screenshot

DPDraggableButton-Swift

Drag or tap the button to trigger Gesture event

Learn More Open in Xcode